Ceturtdiena, 15 Oktobris 2015 08:00

Talsu ūdens toreiz un tagad

20.gadsimta sākumā iedzīvotāji Talsos ņēma ūdeni no vietējām ūdens krātuvēm un akām. Ūdens pilsētas ezeros bija netīrs un smirdīgs no notekūdeņiem. Ar laiku pilsētas ēku pagalmos tika izbūvētas arvien vairāk akas, tomēr joprojām ūdensapgādes problēma nebija atrisināta. 30-tajos gados pilsētā jau bija izbūvēti vairāki ūdens pumpji.

135

                   

Sākotnēji Komunālo uzņēmumu kantorī (vēlāk – Komunālo uzņēmumu kombinātā) bija vairāki asenizatori, mēslu vedēji un asenizatoru zirgi, kas pārsvarā strādāja naktīs. Uz zirga pajūga rata tika uzlikta četrkantīga vāts ar lūku. No kanalizācijas bedrēm ar īpašu smeļamo trauku – čerpaku – tika smelts bedres saturs un liets vāts lūkā. Pēc tam asenizators sēdās uz vāts un brauca uz paredzēto lauku, kur izrāva vāts tapu un, braucot uz priekšu, saturs iztecēja garā joslā.

 

 

Pirmais ūdens tornis Talsos tika uzbūvēts pagājušā gadsimta 60tajos gados Zvaigžņu un J.Grota ielas krustojumā, un tajā atradās artēziskā aka, kas ar ūdeni apgādāja tuvējo apkaimi. Sākotnēji tornis bija uz pusi zemāks (tā augstums bija apmēram 5.7 m augsts), taču vēlāk to uzbūvēja augstāku. 80tajos gados bija paredzēts vienu torņa joslu (aptuveni 3 m augstumā) nodot pilsētas bērniem apgleznošanai (tiem, kuri šīs prasmes apguva). Tomēr rajona partijas komitejas pārstāvji šo ideju neatbalstīja.

Lai sakārtotu Talsu Kristīgās skolas teritoriju, 2012.gadā ūdens torni nojauca.

talsi

                                                                    

Centralizēta ūdenssaimniecības attīstība Talsos aizsākās 1945.gadā, kad dibināts Komunālo uzņēmumu kombināts, kurā viena no darbības nozarēm bija arī ūdenssaimniecības uzturēšana Talsu pilsētā. 1985.gadā izveidojās patstāvīgs ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmums ŪKSP.

1994.gadā uzņēmums sadalījās – izveidojās SIA „Avots”, kas nodarbojās ar Pastendes notekūdeņu apsaimniekošanas iekārtu uzturēšanu, bet ūdensapgādes un kanalizācijas nozari pievienoja SIA „Talsu BIO-Enerģija”.

 

No 2008.gada marta ūdensapgādes un kanalizācijas būves un tīkli nonāca SIA „Talsu namu pārvalde” pārziņā.

 

Ar 2010.gada 15.septembra LR Uzņēmumu reģistra lēmumu stājās spēkā SIA „Talsu namu pārvalde” reorganizācija, kad pakalpojumu sniedzēja īpašumā tika atstāti tikai pamatlīdzekļi, kas ir nepieciešami ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. Savukārt, ar LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr.19-10/10900 (28.01.2011) uzņēmuma nosaukums tika mainīts uz SIA „Talsu ūdens”.

TU krasains

Otrdiena, 18 Decembris 2012 08:12

Asociācijas biedri-SIA "EvoPipes"

Evopipes ir viens no modernākajiem plastmasas cauruļu ražotājiem Eiropā un pasaulē. Evopipes ir spilgts plastmasas cauruļvadu evolūcijas rezultāts visās tās izpausmēs. Evopipes personāla darbības galvenais dzinējspēks ir mūsu klientu panākumi drošu inženiertehnisko sistēmu izveidē, un viņu sekmes jebkuras sarežģītības pakāpes projektu realizācijā ir arī Evopipes sekmes.

SIA Evopipes dibināts 2005. gada 18. februārī, bet ražošana uzsākta 2008. gada. decembrī.

Kā asociācijas biedrs SIA Evopipes aktīvi piedalās ūdenssaimniecības nozares speciālistu informēšanā par jaunākajiem sasniegumiem plastmasas cauruļu ražošanā.

Ceturtdiena, 13 Decembris 2012 12:13

Asociācijas biedri -SIA "Vinda"

Par SIA „Vinda” vēsturē un mūsdienās

Uzņēmuma vēsture cieši saistāma ar Cēsu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstību. 1880. gadā ierīkots pirmais ūdensvads. Ūdens sūknēts no akas Vienības laukumā, un pa koka caurulēm ar pašteci novadīts pa Rīgas ielu uz diviem ūdens ņemšanas punktiem - Rožu laukumu un Līvu laukumu. Tajā pašā gadā tika izbūvēts pirmais kanalizācijas vads Palasta ielā, kurš bija veidots no betona caurulēm. Divdesmitā gadsimta sākumā ar kanalizāciju bija nodrošināts viss Cēsu pilsētas centrs. Kanalizācijas vadiem tajā laikā galvenokārt izmantoja koku un keramiku.

1903. gadā notiek pāriešana uz sūkņu sistēmu. Ūdens sakrājas akās pašteces ceļā. Ūdens sūknēts ar elektriskiem centrbēdzes sūkņiem tieši vados, un to varēja saņemt tikai sūknētavas darbības laikā.

1923. gadā profesors M. Bimanis izstrādā Cēsu pilsētas ūdensvada projektu. Paredzēts izbūvēt 11.7 km garu ūdensvadu, paredzētais ūdens patēriņs 90 l/dnn uz iedzīvotāju. Projekts tika realizēts daļēji. Tiek arī izstrādāts jauns kanalizācijas izbūves projekts, kurā bija paredzēts izbūvēt 11.7 km garus tīklus, emšerus un bioloģiskos filtrus. Diemžēl šis projekts netika realizēts. Turpmāk kanalizācijas tīklu izbūvēja bez īpaša plāna. 1937. gadā kanalizācijas tīklu kopgarums 5.6 km. Līdz 1940. Gadam tīklu kopgarums sasniedz 8.7 km.

Pēc II pasaules kara sākas atjaunošanas un paplašināšanas darbi 1956. gadā uzbūvēts I pacēluma ūdenstornis Uzvaras bulvārī 3. 1962. gadā ierīko artēzisko aku Pipariņos. Pilsētu ar ūdeni apgādāja trīs artēziskās akas, sūkņu darbību vadīja no viena dispečerpunkta Krasta ielā. 1965. gadā tika uzcelts II pacēluma ūdenstornis un II pacēluma sūkņu stacija. 1966. gadā sākās Gaujaslīču kompleksa būvniecība un tā turpinās līdz 1990. gadam. Viss komplekss aizņem 27ha un tajā ir 10 artēziskās akas un 6 infiltrācijas akas. 1960. gadā Cēsu rajona Projektētāju birojs izstrādā jaunu Cēsu pilsētas kanalizācijas tīklu un attīrīšanas ietaišu projektu. Kopējais tīklu garums sasniedz 27 km. 1969.gadā izbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (8 nogulsnēšanās baseini un hlorētava) Siļķupītes krastā. 1970. - 1985. gads turpinās kanalizācijas tīklu būvniecība, bet attīrīšanas iekārtas principā nedarbojas. 1994. gadā Somijas konsultantfirma "Plantcenter Ltd" veica Cēsu pilsētas ūdens pakalpojumu iepriekšējo izpēti. 1997. gadā nodod ekspluatācijā jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu staciju, spiedvadu un dīķeri.

Šobrīd SIA „Vinda” aktīvi turpina īstenot ūdenssaimniecības attīstības projektus un kopš 2008. gada īsteno „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta, III kārtu”. SIA „Vinda”

Piektdiena, 26 Oktobris 2012 10:53

Asociācijas vēsture

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (saīsināti- LŪKA) dibināta 1990. gada 24. maijā. Asociācija ir viena no pirmajām profesionālajām Asociācijām Latvijā. Tobrīd valstī valdīja apjukums, dažādu apstākļu dēļ tika likvidētas visas valstiskās struktūras, kuras bija atbildīgas par ūdenssaimniecības nozari un ūdenssaimniecības darbību. Faktiski nozare strādāja pēc inerces un izmantojot iekšējo resursu rezerves. Tieši šī iemesla dēļ Asociācijas dibināšana bija tik ļoti nepieciešama. Asociāciju dibināja, pēc brīvprātības principa, apvienojoties 13 ūdenssaimniecības uzņēmumiem no Aizkraukles, Cēsīm, Daugavpils, Valmieras,Jelgavas, Jēkabpils,Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Līvānu, Talsiem un Ventpils, kā arī no Rīgas rajona.

Asociācijas mērķis ir nodrošināt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, atbilstošus tautsaimniecības vajadzībām Latvijā, Eiropas Savienības un Latvijas republikas normatīvajiem atkiem, vides normatīvu prasībām, kā arī noslēgtajiem līgumiem ar patērētājiem.


Pirmās asociācijas valdes sēdes izskatīja tam laikam svarīgus, bet šobrīd nedaudz neparastus, jautājumus par datorsistēmu ieviešanu ūdenssaimniecībās, par ūdenssaimniecību apgādi ar speciāliem materiāliem un iekārtām, par iekārtu un ūdensskaitītāju remontu.  Asociācija darbojās arī pie vienotas cenu politikas izstrādes.

Šobrīd asociācijā darbojas jau 28 ūdenssaimniecības uzņēmumi un 8 asociētie biedri -SIA "Wavin Latvia" , SIA "Wilo Baltija", SIA "EvoPipes", SIA "Sanistal", SIA "Vega-1", SIA "Upanor", SIA "Pipelife" un SIA "Firma L4".

2015. gadā asociācija svinēja savu 25 gadu jubileju.

 

Asociācijas Goda biedrs Alberts Auziņš ir apkopojis visas Latvijas ūdenssaimniecības vēsturi vienotā izdevumā. Grāmata Latvijas ūdenssaimniecības vēsture ir pieejama interesentiem asociācijas birojā Bauskas ielā 209, Rīgā.