Ceturtdiena, 13 Decembris 2012 12:13

Asociācijas biedri -SIA "Vinda"

Vērtēt šo objektu
(2 balsis)

Par SIA „Vinda” vēsturē un mūsdienās

Uzņēmuma vēsture cieši saistāma ar Cēsu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstību. 1880. gadā ierīkots pirmais ūdensvads. Ūdens sūknēts no akas Vienības laukumā, un pa koka caurulēm ar pašteci novadīts pa Rīgas ielu uz diviem ūdens ņemšanas punktiem - Rožu laukumu un Līvu laukumu. Tajā pašā gadā tika izbūvēts pirmais kanalizācijas vads Palasta ielā, kurš bija veidots no betona caurulēm. Divdesmitā gadsimta sākumā ar kanalizāciju bija nodrošināts viss Cēsu pilsētas centrs. Kanalizācijas vadiem tajā laikā galvenokārt izmantoja koku un keramiku.

1903. gadā notiek pāriešana uz sūkņu sistēmu. Ūdens sakrājas akās pašteces ceļā. Ūdens sūknēts ar elektriskiem centrbēdzes sūkņiem tieši vados, un to varēja saņemt tikai sūknētavas darbības laikā.

1923. gadā profesors M. Bimanis izstrādā Cēsu pilsētas ūdensvada projektu. Paredzēts izbūvēt 11.7 km garu ūdensvadu, paredzētais ūdens patēriņs 90 l/dnn uz iedzīvotāju. Projekts tika realizēts daļēji. Tiek arī izstrādāts jauns kanalizācijas izbūves projekts, kurā bija paredzēts izbūvēt 11.7 km garus tīklus, emšerus un bioloģiskos filtrus. Diemžēl šis projekts netika realizēts. Turpmāk kanalizācijas tīklu izbūvēja bez īpaša plāna. 1937. gadā kanalizācijas tīklu kopgarums 5.6 km. Līdz 1940. Gadam tīklu kopgarums sasniedz 8.7 km.

Pēc II pasaules kara sākas atjaunošanas un paplašināšanas darbi 1956. gadā uzbūvēts I pacēluma ūdenstornis Uzvaras bulvārī 3. 1962. gadā ierīko artēzisko aku Pipariņos. Pilsētu ar ūdeni apgādāja trīs artēziskās akas, sūkņu darbību vadīja no viena dispečerpunkta Krasta ielā. 1965. gadā tika uzcelts II pacēluma ūdenstornis un II pacēluma sūkņu stacija. 1966. gadā sākās Gaujaslīču kompleksa būvniecība un tā turpinās līdz 1990. gadam. Viss komplekss aizņem 27ha un tajā ir 10 artēziskās akas un 6 infiltrācijas akas. 1960. gadā Cēsu rajona Projektētāju birojs izstrādā jaunu Cēsu pilsētas kanalizācijas tīklu un attīrīšanas ietaišu projektu. Kopējais tīklu garums sasniedz 27 km. 1969.gadā izbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (8 nogulsnēšanās baseini un hlorētava) Siļķupītes krastā. 1970. - 1985. gads turpinās kanalizācijas tīklu būvniecība, bet attīrīšanas iekārtas principā nedarbojas. 1994. gadā Somijas konsultantfirma "Plantcenter Ltd" veica Cēsu pilsētas ūdens pakalpojumu iepriekšējo izpēti. 1997. gadā nodod ekspluatācijā jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu staciju, spiedvadu un dīķeri.

Šobrīd SIA „Vinda” aktīvi turpina īstenot ūdenssaimniecības attīstības projektus un kopš 2008. gada īsteno „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta, III kārtu”. SIA „Vinda”

Lasīts 12973 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 18 Decembris 2012 08:18