22.marts ir Pasaules ūdens diena!

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (LŪKA) šogad īpaši vēlas pievērst gan sabiedrisko mediju, gan sabiedrības uzmanību kopumā dzeramā ūdens patēriņa paradumiem, vēloties aicināt pēc iespējas vairāk uzturā lietot dzeramo ūdeni tieši no ūdensvada.

Video rullīšu konkursa mērķis ir aicināt skolu jauniešus domāt par ūdens vērtību un rīkoties gudri, lai saglabātu ūdens resursus nakamajām paaudzēm, vienlaikus lietojot ūdeni sadzīvē tik cik tas ir nepieciešams.

 Piekļuve konkursa nolikumam ir šeit- https://failiem.lv/u/j2c5sh7h

Konkursa darbus pieņemam līdz 2.maijam.

Konkursa darbus lūdzam sūtīt Baibai Gulbei, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Šī gada martā LŪKA biedri Kopsapulcē izskatīja SIA "Radess Ltd" iesniegumu par uzņemšanu biedrībā. Kopsapulce vienbalsīgi nolēma uzņemt SIA "Radess Ltd" asociētā biedra statusā.

SIA "Radess Ltd" jau ilgus gadus ir nozīmīgs partneris daudziem ūdenssaimniecību speciālistiem, jo uzņēmums sniedz plaša spektra pakalpojumus tādus kā:

 • Vizuālo cauruļvadu CCTV inspekciju
 • Cauruļvadu skalošanu ar augstspiediena iekārtām
 • Asenizācijas darbus
 • Tauku un bīstamo atkritumu izvešanu un nodošanu utilizācijai
 • Aizsalušu cauruļvadu atkausēšanu
 • Noplūžu noteikšanu cauruļvados
 • Cauruļvadu beztranšejas renovāciju
 • piedāvā iekārtu nomu tranšeju stiprināšanai
 • CCTV inspekcijas iekārtas un programmatūru

pārdod

 • Hidrodinamiskās un vakuuma iekārtas un šo iekārtu aksesuārus
 • Ūdens noplūdes noteikšanas iekārtas
 • Tranšeju sienu stiprinājumus
 • Cauruļvadu aizbāžņus
 • Aku vāku pacelšanas magnētus
 • ERGELIT cementa maisījumus (infiltrācijas novēršanai)
 • Materiālus cauruļvadu beztranšejas labošanai

Vairāk par uzņēmumu var uzzināt tā mājas lapā- www.radess.lv

 

Ceturtdiena, 20 Jūlijs 2017 12:12

Ādažu ūdens kļuvis par LŪKA biedru

Vakar, 19.jūlija valdes sēdē, tika izskatīts SIA " Ādažu Ūdens" iesniegums par iestāšanos asociācijā. LŪKA valde vienbalsīgi nolēma apstiprināt SIA "Ādažu Ūdens" kā LŪKA biedru.Līdz ar to LŪKA šobrīd apvieno jau 30 sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus, kuri kopā sniedz sabiedriskos pakalpojumus vairāk kā 33 aglomerācijās Latvijā.

 SIA " Ādažu Ūdens"  ir Ādažu novada domes kapitālsabiedrība, Ādažu novadā nodrošina tās iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdens piegādi un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

SIA "Ādažu Ūdens"  Ādažu novadā sniedz sekojošus pakalpojumus:

 • centralizētā dzeramā ūdens apgāde
 • notekūdeņu savākšana un attīrīšana
 • Ādažu novada teritorijā esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu apkalpošana
 • tehniskais serviss avārijas gadījumā
 • tehnisko noteikumu izstrādāšana jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei.

Papildus SIA "Ādažu Ūdens" iedzīvotāju ērtībām piedāvā ūdens skaitītāju uzstādīšanu un veco skaitītāju nomaiņu, lai iedzīvotāju mājsaimniecības budžetā būtu iespējams ietaupīt naudas līdzekļus un sekot līdzi ūdens patēriņam.

Apsevicam Jauno biedru!!

30. maijā Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGUTIS), novērtējot Anda Dejus profesionālo darbību gan kā SIA “Liepājas ūdens” valdes priekšsēdētājam, gan Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) prezidentam un LSGŪTIS biedram, piešķīra Atzinības rakstu un Piemiņas zīmi par mūža ieguldījumu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu tehnoloģijas nozares attīstīšanā Latvijā.

Andis Dejus pēc Rīgas Politehniskā institūta Inženierceltniecības fakultātes pabeigšanas un iegūtās Ūdensapgādes un kanalizācijas inženiera kvalifikācijas, uzsāka darbu Liepājas ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvaldē. SIA “Liepājas ūdens” joprojām ir viņa darba vieta.

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu, uzņēmums strauji attīstījās. Laika periodā no 1995. gada līdz 2016. gadam Anda Dejus vadībā ir realizēti daudzi apjomīgi un Liepājas pilsētai nozīmīgi projekti.

Andis Dejus ir viens no Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas dibinātājiem un kopš 2003. gada – Asociācijas prezidents, kurš ar savu darbu tajā ir veicinājis kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību Latvijā, to atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, kā arī ES un LR vides normatīvo aktu prasībām. Savas prezidentūras laikā ir veiksmīgi attīstījis un turpina attīstīt sadarbību ar Lietuvas un Igaunijas ūdenssaimniecību Asociācijām, Ukrainas ūdenssaimniecības asociāciju, Eiropas Ūdens Asociāciju (EWA) un Starptautisko ūdensapgādes asociāciju (IWA).

Andis Dejus interesējas un aktīvi izmanto citu valstu pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanā un attīstībā un rūpējas, lai uzņēmumi savā darbībā būtu videi draudzīgi. Aktīvi līdzdarbojas Latvijas Republikas normatīvo aktu izstrādē, kas saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas nozari, rosina un organizē apmācības un seminārus nozares speciālistiem, piedalās un līdzdarbojas ūdenssaimniecības mācību literatūras sagatavošanā un izdošanā.

Andis Dejus ir savas pilsētas un uzņēmuma patriots, taču ar savu darbību, pozitīvo attieksmi un augsto atbildības sajūtu viennozīmīgi ir ieguvums Latvijas ūdenssaimniecību saimē!

 

Foto: N.Petruhina

Andis Dejus pasniedz Pateicību Raimondam Vējonim LŪKA 25 gadu jubilejas pasākumā 2015.gada maijā.

Pielikumā pievienotas Konferences prezentācijas angļu valodā. Citējot informāciju no prezentācijām, lūdzam izmantot atsauci uz autoru! Prezentācijas lejuplādējamas šeit/Presentations available here- https://failiem.lv/u/w56qg7nm

Here is list of presentations according to Agenda:

  1. Municipalities as owners of water companies, future trends related to water services management in Latvia. Dace Šveide, Association of Local and Regional Governments
  2. Estonian water utilities: current situation and sustainable development. Helen Barndõk,PhD Keskkonnalahendused OÜ
  3. Securing a sustainable, efficient service – the case of Dutch water supply. Peter Dane, member of the Benchmarking and Performance Assessment Specialist Group of the International Water Association

  4. Challenges in the asset management and cost recovery in the water sector. Ildikó Czeglédi, Head of European Water association working group on Economics
  5. End of waste criteria for sewage sludge. Waste ceases to be waste. Pille Aarma, Ministry of the Environment of the Republic of Estonia
  6. Resource efficiency in wastewater management – IWAMA project. Agnieszka Ilola, Union of the Baltic Cities Secretariat of Sustainable Cities Commission

  7. Decentralised sewage systems- legislation for individuals. Iveta Teibe, Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia, water resources unit

  8. Decentralised sewage systems- legislation for individuals. Irmantas Valūnas, Head of Water Policy Division, Water Department, Ministry of Environment, Lithuania

  9. Control system for wastewaters, contamination levels for industrial wastewaters with runoff to centralised system. Vaidotas Girdvainis, Chief Wastewater treatment engineer, Klaipeda Water Company

  10. Use of Smart water meters in Estonia: advantages and disadvantages. Marko Matsalu, water company Saku Maja AS

  11. Biological instability in drinking water distribution networks. Alina Neščerecka, Riga Technical University, Water research laboratory

  12. Ozone Technologies in Waste Water Treatment. Dr. Arvydas Stončius, Technology development director UAB “AIRPLUS1 Lituanica”

Pagājušā nedēļā Liepājā noslēdzās ikgadējā “Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference”, kuru organizēja biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”. Konferences pasākumi norisinājās 2 dienu garumā.

18. maijā viesnīcā “Europa city Amrita hotel” notika diskusijas starp Konferences dalībniekiem un dažādiem nozares ražotājiem un piegādātājiem. Konferences dalībnieki varēja iepazīties ar jaunāko tehnoloģiju piedāvājumu un arī klātienē sekot SIA “Liepājas ūdens” hidrodinamiskās mašīnas darbībai.

Savukārt 19. maijā koncertzālē “Lielais dzintars” visas dienas garumā turpinājās pati konference. Konferencē ar prezentācijām uzstājās Baltijas valstu lektori, kā arī pieaicinātie viesi. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve D.Šveide, informēja klātesošos par izaicinājumiem ūdenssaimniecības uzņēmumiem jau notikušo Pašvaldību reformu kontekstā un ieskicēja turpmāko vīziju, kā piemēru izvirzot nelielas pašvaldības uzņēmumu Mārupē. Savukārt Igaunijas pārstāve H.Barndok, prezentēja pieeju un metodoloģiju ekonomiski vislabākā ūdenssaimniecības uzņēmuma izvēles modelim- savstarpēju salīdzinot gan reģionālos uzņēmums, gan atsevišķu pašvaldību uzņēmums, gan izskatot iespēju veidot vienotu valsts kapitālsabiedrību. Pētījuma rezultāti būs pieejami šī gada beigās.

Eiropas Ūdens asociācijas pārstāve I. Czegledi, atgādināja, cik nozīmīgi ir ūdens resursi un ka, lai tos apsaimniekotu ir jāiegulda ne mazums līdzekļu, turklāt pastāvošie tarifi ne vienmēr sedz visas izmaksas, tāpēc ūdenssaimniecības uzņēmumi vienā brīdi saskaras ar situāciju, ka tiem nav līdzekļu, lai rekonstruētu esošo sistēmu un nodrošinātu pakalpojumu. Lai to izskaustu, izskanēja ierosinājums vērtēt izmaksas piemērojot aprites cikla kritērijus un novērtēt infrastruktūras elementu dzīves ciklu un šādu metodoloģiju visā Eiropā piemērot vienoti.

Praktiskajā pieredzē par komercuzskaites mēraparātu izvēli un iepirkumu pieredzē dalījās Igaunijas uzņēmuma “Saku Māja” pārstāvis M. Matsalu. Praktiski visi Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumi, kopš 2016. gada pārgāja uz jaunu komercuzskaites mēraparātu lietošanu ar attālinātu nolasīšanu, paralēli nostiprinot arī izmaiņas likumdošanā attiecībā uz mēraparātu verifikācijas periodu-līdz 5 gadiem.

Latvijas un Lietuvas republikas vides nozaru ministriju pārstāvji dalījās ar informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas jautājumiem, tika secināts, ka mērķis ir viens, nodrošināt vides aizsardzību, taču izpildījums atšķiras, turklāt mēs Latvijā pat šo jautājumu nedaudz sarežģījam.

Konferencē piedalījās arī Zinātnisko institūciju pārstāvji, kuri dalībniekiem pastāstīja par jaunāko ozonēšanas iekārtu pielietojumu notekūdeņu attīrīšanā, kā arī par bioloģiskās stabilitātes nodrošināšanu ūdensvados.

Visas prezentācijas interesentiem būs pieejamas asociācijas mājas lapā www.lwwwwa.lv

Vienlaikus Konferences ietvaros tika paziņoti asociācijas organizētā video rullīšu konkursa “Katrs piliens ir vērtība” uzvarētāji. Šogad tie ir Siguldas 1.pamatskolas 1.c klases skolēni ar skolotāju Lolitu Šteinbergu.

Noslēgumā SIA “Liepājas ūdens” sagādāja pārsteigumu konferences dalībniekiem, kuri noklausījās lielisku koncertu un baudīja Lielā Dzintara brīnišķīgo akustiku.

Kopumā konferenci apmeklēja vairāk kā 160 dalībnieku. Gaidīsim Jūs atkal nākošgad- nu jau Lietuvā.

Konferences Ģenerālsponsors –modernu cauruļvadu sistēmu ražotājs EVOPIPES.

Ievērojot LŪKA valdes 11.maija lēmumu, SIA "Ūdensnesējs Serviss" kļuvis par biedrības biedru. SIA "Ūdensnesējs serviss" ir reģistrēts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, lai gan klasiskā izpratnē sabiedriskais pakalpojums ir tikai viens no uzņēmuma pamatdarbības veidiem. Vairāk par uzņēmumu var uzzināt http://www.udensnesejs.lv/lv/pakalpojumi

Jau šonedēļ Liepājā sāksies ikgadējā “Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference”. Šogad tā plānota 2 dienu garumā. 18. maijā viesnīcā “Europa city Amrita hotel” norisināsies diskusijas starp Konferences dalībniekiem un ražotājiem, piegādātājiem. Tiks sniegtas ražotāju un piegādātāju prezentācijas par jaunākajām tehnoloģijām un risinājumiem ūdenssaimniecības nozarei.

Savukārt 19. maijā koncertzālē “Lielais dzintars” visas dienas garumā norisināsies Konference, kurā piedalīsies un pieredzē dalīsies vairāk kā 150 ūdenssaimniecības jomas speciālisti no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, kā arī viesi no Nīderlandes, Ungārijas, Somijas un Ukrainas. Konferences tēmu loks ir plašs un tas ietver būtiskākos nozares jautājumus, tādus kā ūdenssaimniecības uzņēmumu nākotnes perspektīva, izmaksu atgūšana un sabalansēšana regulējamās nozares kontekstā, notekūdeņu dūņu apstrādes risinājumi, dzeramā ūdens drošība tīklā, institucionālie risinājumi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai. Konferencē uzstāsies vairāki vieslektori - pārstāve no Eiropas ūdens asociācijas, Nīderlandes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes.

Paralēli Konferences sesijām notiks arī Sponsoru jaunākās produkcijas izstāde.

Noslēgumā - 20. maijā interesentiem būs iespēja apmeklēt SIA “Liepājas ūdens” infrastruktūras objektus.

Konferences Ģenerālsponsors –modernu cauruļvadu sistēmu ražotājs EVOPIPES.

 

Sponsori-  EKOTON- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elementu ražotājs, RAUSCH -TV inspekcijas iekārtas, noplūžu detektori, cauruļvadu remonta sistēmas, PipeLife- cauruļvadu sistēmu ražotājs, lietus ūdens sistēmu pārvaldība, KAMSTRUP-ūdens uzskaites mērītāji, datu pārraide, Lokaator- noplūžu noteikšanas iekārtas, sensori ūdenapgādes tīklam, Volvo Truck Latvia-specializētās tehnikas ražošana un piegāde- vakuumašīnas, kombinētās hidrodinamiskās mašīnas.

Biedrības "Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija" organizācijas komiteja izsaka pateicību visiem konkursa dalībniekiem.

Informējam, ka video rullīšu konkursam esam saņēmuši 4 pieteikumus. Visi iesniegtie pieteikumi ir pieņemti kā konkursa nosacījumiem atbilstoši un šobrīd tiek izvērtēti.

Rezultāti un konkursa uzvarētājs tiks paziņoti Baltijas valstu ūdenssaimniecību asociāciju konferences ietvaros, š.g. 19.maijā Liepājā.

Orgkomiteja vienlaikus ir nolēmusi, ka nelielā dalībnieku skaita dēļ skatītāju simpātiju konkurss asociācijas facebook lapā tiek atcelts.

 

Orgkomitejas vārdā,

izpilddirektore Baiba Gulbe

1 lapa no 6