Pirmdiena, 17 Septembris 2018 08:08

VARAM uzsāk kampaņu- Kur nonāk Tavi kanalizācijas notekūdeņi?

Vērtēt šo objektu
(3 balsis)

Kopš 2017. gada 1. jūlija ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384, https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu ). Šie noteikumi attiecas uz visiem tiem, kuru nekustamajam īpašumam pilsētu un ciematu teritorijā nav pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai un kas tāpēc notekūdeņu attīrīšanai vai savākšanai izmanto lokālās attīrīšanas iekārtas (jauda mazāka par 5m3 notekūdeņu diennaktī), septiķus vai krājtvertnes (turpmāk visas kopā sauktas par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām). Ja izmantotā lokālā attīrīšanas iekārta, septiķis vai krājtvertne pašlaik neatbilst minēto MK noteikumu prasībām, tie dod laiku sakārtošanai līdz 2021.gada 31. decembrim. 

Lai sekmētu iedzīvotāju izpratni par šiem jautājumiem, VARAM ir izveidojusi inforgrafikas, kuras aicina iedzīvotājus noskaidrot, kur nonāk kanalizācijas ūdeņi no viņu īpašumiem. 

download VARAM

Lasīts 3257 reizes