Ceturtdiena, 14 Jūnijs 2018 10:46

Ekspluatācijā pieņemts objekts - pabeigti būvdarbi Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

 

Liepajasudens

Šogad 1.jūnijā ekspluatācijā ir pieņemts objekts Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā, kur tika veikti būvdarbi saskaņā ar SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgto būvdarbu līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā - Ziemeļu, Kviešu, Ābeļu, Darbnīcu un Tāšu ielā izbūvēti un pieņemti ekspluatācijā jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi, kopā 502 metri. Kā jau arī citās ielās, kur līdz šim nav bijuši centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi, tie ir būvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem līdz ielas sarkanai līnijai katrai dzīvojamai mājai. Šajā rajonā kopā izbūvēti 162,8 metri pievadu.

Māju īpašnieki tiek aicināti nekavēties un veikt pieslēgumu izbūvi pie jaunajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem, kļūstot par mūsu abonentiem un pēc iespējas ātrāk uzlabojot savus sadzīves apstākļus.

Izbūvētas arī divas jaunas nelielas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kas savāktos notekūdeņus pārsūknē, lai tālāk tie tiktu novadīti attīrīšanai uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Abas ekspluatācijā nodotās stacijas, kā jau visas, kas tiek izbūvētas šī būvdarbu līguma ietvaros, ir bez virsbūves, virszemē var redzēt tikai stacijas vāku. Tādējādi vide ir vizuāli pievilcīga un nevienam netraucē staciju darbība. Minētajās ielās ir atjaunots grants ceļu segums.

Šobrīd jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu būvdarbi ir pabeigti vēl vienā objektā - Saraiķu, Talsu un Ploču ielās. Tiek plānots, ka šis objekts tiks pieņemts ekspluatācijā līdz jūnija beigām.

Kā vienmēr gribam pateikties gan iedzīvotājiem par sapratni būvdarbu laikā, gan būvdarbu veicējiem par kvalitatīvo darbu izpildi.

KF 14 2020 1SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā

 

Sarmīte Jēkabsone,

atbildīgā par publicitāti Projektā,

2935

Lasīts 3012 reizes Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 14 Jūnijs 2018 10:55