Trešdiena, 04 Februāris 2015 07:59

„Apsekojums - sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde" noslēdzies

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Biedrības „Latvijas Biotehnoloģijas asociācija” struktūrvienība CLEANTECH LATVIA (Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris) ir noslēguši projektu „Apsekojums - sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde”. Pētījumu veica ekspertu komanda- Dina Eglīte, Evija Pudāne, Baiba Gulbe, Jānis Zviedris, Dagnija Lazdiņa un Guna Bērziņa.

Ņemot vērā notekūdeņu dūņu nozīmīgos apjomus Latvijā, tas ir neizmantots atjaunojamais energoresurss. Lielākā daļa notekūdeņu dūņas tiek uzglabātas un netiek izmantotas. Projektā Cleantech Latvia veica vairāku notekūdeņu apsaimniekotāju datu analīzi un secināja, ka šis resurss ir nepilnvērtīgi izmantots un daudzos gadījumos dūņu piesārņojums nepārsniedz likumdošanā noteiktās robežās, līdz ar to tas ir nozīmīgs resurss tālākai izmantošanai.

Projekta rezultātā ekspertu komanda ir apkopojusi un analizējusi Latvijas notekūdeņu dūņu saražoto daudzumu, izmantoto un pieejamo uzglabāšanas un apstrādes – pārstrādes tehnoloģijām un risinājumiem, un izstrādājusi ieteikumus dūņu apsaimniekošanas jautājumos Latvijā. Kā arī ir izstrādāts algoritms ar kura palīdzību notekūdeņu un kanalizācijas uzņēmumi Latvijā un valsts pašvaldības varētu izvēlēties sev ekonomiski izdevīgāko un videi draudzīgāko dūņu pārstrādes tehnoloģiju.

Projekta rezultātā ekspertu komandas izstrādāto rekomendāciju galvenie ieteikumi:

  • veikt izmaiņas normatīvajos aktos saistībā ar baktēriju klātbūtni dūņās un papildus izstrādājot vai adaptējot ES valstīs jau esošo atbilstošu paraugu noņemšanas metodiku apstrādātajām notekūdeņu dūņām un notekūdeņu dūņu kompostam atbilstošai patogēno baktēriju analizēšanas veikšanai;
  • nepieciešamas izmaiņas valsts likumdošanā attiecībā pret dūņu uzglabāšanu un izstrādāt vienotu valsts stratēģiju notekūdeņu dūņu apstrādei un izmantošanai;
  • izskatīt iespēju izmantot iegūtās dūņas un to kompostu degradēto platību atjaunošanā/apmežošanā;
  • uzlabot un papildināt kvantitatīvo un kvalitatīvo datu uzskaite, lai nodrošinātu statistisko informāciju par reālajiem notekūdeņu dūņu apjomiem, to kvalitāti un apstrādes/pārstrādes veidiem;

 

LVAF fogo  Cleantech.logo    luukua

Projekts īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta sadarbības partneri ir CLEANTECH LATVIA un tā biedrs LVMI Silava, kā arī Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA).

Papildu informācija: +371 26666845

Lasīts 5406 reizes Pēdējo reizi rediģēts Trešdiena, 04 Februāris 2015 11:34