Otrdiena, 23 Decembris 2014 13:02

Jelgavnieki Jauno gadu sagaida ar tīru dzeramo ūdeni

Vērtēt šo objektu
(2 balsis)

Jelgavā ekspluatācijā nodotas jaunās dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas.

Jelgavas pilsētā, ar vairāk kā 60 000 iedzīvotāju skaitu, centralizētai ūdens apgādes sistēmai vēsturiski kā ūdens ieguves avotu izmanto artēziskās akas. Tāpat kā citās pilsētās, arī Jelgavā nav bijušas problēmas ar pazemes ūdens resursiem, bet galveno problēmu rada dabīgās izcelsmes dzelzs un sulfātu jonu paaugstināta koncentrācija.
Jelgavas pilsētas ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un nodrošinātu tā atbilstību normatīvo aktu prasībām pie patērētāja, tika uzsākti 2012.gadā SIA „Jelgavas ūdens" noslēdzot Līgumu „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība" Nr.:JU/KF/2012/01 ar AS „Per Aarsleff" par kopējo summu 11,4 milj.EUR bez PVN, projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta" ietvaros.
Līguma ietvaros tika īstenotas sekojošas komponentes:
1. Deviņu jaunu artēzisko aku ierīkošana un trīs artēzisko aku rekonstrukcija Teteles ūdens gūtvē Ozolnieku pagastā;
2. Jaunu pirmā pacēluma pārvades līniju, ar kopējo garumu 16,3 km, būvniecība no artēziskajām akām uz Dzeramā ūdens attīrīšanas ietaisēm Jelgavā, Jaunajā ceļā 11;
3. Dzeramā ūdens attīrīšanas ietaišu un jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas būvniecība Jelgavā, Jaunajā ceļā 11;
4. Jaunu ūdens padeves vadu būvniecība ar kopējo garumu 3,6 km uz Jelgavas pilsētu, posmā no II pacēluma sūkņu stacijas līdz dzelzceļa „Rīga-Jelgava" pārbrauktuvei Garozas ielā;
5. No ūdensapgādes sistēmas atvienoto artēzisko aku tamponāža Jelgavas pilsētā,

Ūdens padeve no Teteles ūdens gūtves jaunizbūvētām un rekonstruētām artēziskām akām uz Jelgavas pilsētu tika uzsākta 2014. gada janvārī, spējot nodrošināt 20 736 m3/dnn ūdens padevi, tādejādi nodrošinot nepieciešamos ūdens krājumus un padeves drošumu iedzīvotājiem. Visi padeves cauruļvadi izbūvēti 2 līnijās. Katras artēziskās akas kontrole un darbība norit automātiski no centrālās vadības punkta.
Ūdens sagatavošana jaunajās tehnoloģiskajās līnijās, ieskaitot ūdens filtrāciju dzelzs jonu noņemšanai, kā arī nanofiltrāciju sulfātu jonu satura samazināšanai, tika uzsākta 2014. gada maijā. Ūdens sagatavošanas ietaises nodrošina iespēju padot uz pilsētu 16 000 m3/dnn sagatavota ūdens ar dzelzs saturu mazāku par 0,2 mg/l, sulfātu saturu mazāku par 250 mg/l, atbilstoši Padomes Direktīvas 98/83/EK, kā arī 2003. gada 29. aprīļa MK noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām. Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavas pilsētā vidēji diennaktī tiek patērēts ~ 8 000 m3 dzeramā ūdens.
Lai nodrošinātu drošu attīrītā ūdens padevi uz pilsētu, izveidota jauna otrā pacēluma sūkņu stacija, kā arī rekonstruēti 2 otrā pacēluma rezervuāri, ar tilpumu 3800 m3 katrs. Sūkņu agregātu automātiskā darbība spēj nodrošināt ražību līdz 1080 m3/h, ar pastāvīgu normatīviem atbilstošu spiedienu ūdensvada tīklā pie patērētājiem, kā arī nepieciešamo ūdens daudzumu ugunsdzēsībai. Ūdens apjoms rezervuāros, ko uztur automātiska artēzisko aku darbība, dod iespēju izsekot visām pilsētas ūdens patēriņa svārstībām. Minētās ir tikai galvenās ūdens tehnoloģiskās būves, tomēr līdz ar sistēmu sakārtošanu bija nepieciešamība sakārtot arī saimniecību, kas saistīta ar galvenā procesa darbību: izbūvētas jaunas transformatoru apakšstacijas, nodrošināta gāzes padeve saimniecības apkurei, izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija.
Jaunajā ūdens apstrādes stacijā iekārtota arī laboratorija dzeramā ūdens ekspresstestu veikšanai, kas ļauj veikt papildus kontroli par ūdens apstrādes procesiem un sagatavotā ūdens kvalitāti pie patērētājiem.
Pēc projekta realizācijas, ūdensapgādes tīklā padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām (Fe – <0,2mg/l; sulfātu joni - <250mg/l).
Būvuzraudzību veica Pilnsabiedrība „Ramboll & Aqua-Brambis".

Tuvākai informācijai par jaunajām Dzeramā ūdens sagatavošanas ietaisēm Jelgavā un iespēju tās apmeklēt, lūdzam kontaktēties ar Jelgavas Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas vadītāju Mārtiņu Kūkoju, tel.25609800.

 

 KF logo                           ES logo                            Jelgavas udens

PROJEKTU „ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA"
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „JELGAVAS ŪDENS".
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Lasīts 7565 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 23 Decembris 2014 13:24