Pirmdiena, 25 Augusts 2014 07:22

Aicina izteikt viedokli Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā- kā veicināt ūdens atkārtotu izmantošanu

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

18.08.2014

Saimnieciskai darbībai jau reizi lietotu ūdeņu atkārtota izmantošana Eiropā nav īpaši populāra. Attīrītie notekūdeņi lielākoties tiek novadīti upēs, ezeros vai jūrā. Tomēr tos ir iespējams atkārtoti izmantot dažādiem nolūkiem, piemēram, lauku apūdeņošanai, tehniskām vajadzībām ražošanas procesos, pazemes ūdeņu krājumu papildināšanai, tādējādi taupot ūdens resursus reģionos, kur tie nav pietiekami. Tomēr pašlaik atkārtoti izmantoto notekūdeņu apjoms Eiropas Savienībā ir niecīgs.

Iemesli ir dažādi – vienotu vides un veselības aizsardzības normatīvu trūkums, šķēršļi ar šādiem notekūdeņiem laistītos laukos izaudzēto lauksaimniecības produktu tirdzniecībai, neadekvāti zemas ūdens cenas, negatīva sabiedrības attieksme pret šādu jau vienreiz lietotu ūdeņu atkārtotu  izmantošanu, ko, cita starpā, izraisa arī  informācijas un izpratnes trūkums. 

Tāpēc Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par labākajiem risinājumiem, kas ļautu Eiropas Savienībai veicināt ūdens (jo īpaši komunālo notekūdeņu) atkārtotu izmantošanu, vienlaikus nodrošinot vides un cilvēku veselības aizsardzību, kā arī netraucētu pārtikas produktu tirdzniecību. Apspriešanas rezultātus Eiropas Komisija izmantos, lai sagatavotu perspektīvāko risinājumu ietekmes novērtējumu.  

Apspriešana ilgs no šī gada 30.jūlija līdz 7.novembrim. Ikviens interesents var iepazīties ar Eiropas Komisijas sagatavoto materiālu, kurā aplūkoti dažādi iespējamie tālākie risinājumi, kā arī aizpildīt anketu, kurā iespējams gan izteikt viedokli par piemērotāko no aprakstītajiem risinājumiem, gan  piedāvāt pašam savus. Diemžēl apspriešanas materiāli nav pieejami latviešu valodā, bet ir iespējams tos lasīt kādā no 12 citām ES oficiālajām valodām (t.sk. angļu, vācu, franču valodā). 

VARAM aicina izmantot šo iespēju un aktīvi iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā, lai tās rezultāti atainotu arī Latvijas viedokli un nerastos situācija, kad izvēlētā tālākā Eiropas Savienības rīcība mūsu valstij nebūtu aktuāla vai pat radītu papildu administratīvo slogu. Tāpat dalība šajā apspriešanā ir iespēja paust gan profesionālas zināšanas, gan aktīvu attieksmi par ūdens atkārtotas izmantošanas jautājumiem. 

Informācija par sabiedrisko apspriešanu un tās materiāli ir pieejami:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm/

Informāciju sagatavoja
Iveta Teibe
VARAM Vides aizsardzības departamenta
Ūdens resursu nodaļas vecākā konsultante

Lasīts 7924 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 25 Augusts 2014 08:33