Piektdiena, 30 Maijs 2014 07:04

Saeima pirmajā lasījumā atbalsta likumprojektu Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Saeima 29. maija sēdē, pirmajā lasījumā vienbalsīgi atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumprojektu. Likumprojekta mērķis ir sakārtot ūdenssaimniecības nozari Latvijā Likumprojektā paredzēta valsts un pašvaldību kompetence ūdenssaimniecības sektora sakārtošanā.
VARAM sadarbībā ar biedrību „Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu asociācija" (LŪKA) izstrādājusi likumu, lai sekmētu drošu, vides prasībām atbilstošu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. LŪKA uzskata, ka likumprojekts sakārtos sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomu un noteiks vienotu kārtību visā Latvijas republikas teritorijā un nākotnē atvieglos sadarbību ar sabiedrisko pakalpojumu saņēmējiem. Likums noteiks arī ūdenssaimniecības pakalpojumu regulēšanas vispārīgo kārtību, valsts un pašvaldību kompetenci ūdenssaimniecības pakalpojumu regulēšanā, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja un lietotāja pienākumus un tiesības pakalpojumu sniegšanā un lietošanā.
LŪKA biedri piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, jau ir būtiski uzlabojuši pakalpojumu kvalitāti esošajiem klientiem un izbūvējuši jaunas sistēmas, lai piesaistītu jaunus klientus, taču maksātspējas dēļ daudzi iedzīvotāji nevar jauno pakalpojumu izmantot un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji cieš zaudējumus. Vienlaikus individuālās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas netiek kontrolētas un tās rada piesārņojuma draudus apkārtējai videi un pašu iedzīvotāju veselībai. Ar jauno likumu tiks sakārtots tiesiskais regulējums attiecībā uz pasākumiem pieslēgumu veicināšanai un īstenošanai, jo likumprojekts paredz netiešos stimulus iedzīvotāju pieslēgumu veidošanai, piemēram, vienošanās ar sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju par pieslēguma apmaksu pa daļām. Pozitīvi, ka tiks dota legāla atļauja pašvaldībām lemt par līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēgumu izveidei no pašvaldības budžeta.
Likumā noteikto nosacījumu īstenošanai Ministru kabinetam būs vēl jāizdod noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un lietošanu, noteikumi par kārtību kādā pakalpojumu lietotāji norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, noteikumus par kārtību kādā tiek izmaksāta atlīdzība nekustamo īpašumu īpašniekiem par īpašuma tiesību aprobežojumiem ūdenssaimniecības objekta dēļ.

Komentāru par likumprojektu iesniegšanas termiņš ie 12. jūnijs. Komentāri jāiesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

Lasīts 8620 reizes