Otrdiena, 30 Decembris 2014 08:28

Vides aizsardzības un reģionālās attīstibas ministrija uzaicinās 9 sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus iesniegt projektus ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma iegūšanai

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

VARAM ir veikusi pasākumus, lai sekmētu Kohēzijas fonda finansējuma apguvi un n+2 principa izpildi 2015.gadā, izslēgtu jebkādu risku zaudēt Kohēzijas fonda finansējumu darbības programmas 3.5.1.pasākuma ietvaros. VARAM ierosināja un Ministru kabinets 2014. gada 23. decembrī apstiprināja nepieciešamību rīkot 3.5.1.1.aktivitātē 6.projektu iesniegumu atlases kārtu, novirzot tai 3.5.1.1.aktivitātes iepriekšējās atlases kārtās neizlietoto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un virssaistību finansējumu, kā arī vairāku citu VARAM pārziņā esošo Kohēzijas fonda aktivitāšu ietvaros izveidojušos Kohēzijas fonda finansējuma atlikumu, ko nav iespējams izlietot attiecīgo aktivitāšu ietvaros.

3.5.1.1.aktivitātes 6.projektu iesniegumu atlases kārta sekmēs 3.5.1.1.aktivitātes mērķa - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu - sasniegšanu, lai veicinātu 1991. gada 21.maija Padomes direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un 1998.gada 3.novembra Padomes direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti prasību ieviešanu Latvijā.

Kopā 3.5.1.1.aktivitātē 6.projektu iesniegumu atlases kārtas rīkošanai nepieciešami 8 221 186 euro,

Šo noteikumu projekts paredz veikt sekojošas izmaiņas MK noteikumos Nr.836:

  • palielināt 3.5.1.1.aktivitātei kopējo pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu, nosakot to 444 913 304 euro apmērā;
  • rīkot 6.projektu iesniegumu atlases kārtu, līdz 2014.gada 30.decembrim uzaicinājumus iesniegt projektus nosūtot deviņiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem;
  • noteikt, ka 6.projektu iesniegumu atlases kārtas finansējumu veido iepriekšējās atlases kārtās neizmantotais Kohēzijas fonda un virssaistību finansējums, kā arī atbilstošs privātais līdzfinansējums;
  • noteikt, ka maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums var būt 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

ES logo                                                           KF logo

Lasīts 8881 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 05 Janvāris 2015 10:00