KF ES sauklis

Pagājušajā nedēļā ir pieņemts ekspluatācijā viens no objektiem, kur darbus veica uzņēmējs SIA „Grobiņas SPMK” līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Liepājā, 2015, 4. kārta” ietvaros. Ir pabeigti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi Ābeļu un Skuju ielas rajonā. Tas ir privātmāju rajons, kur līdz šim centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi visiem iedzīvotājiem vēl nebija pieejami.

Kopā šajā objektā ir izbūvēti vai pārbūvēti 1346 metri ūdensapgādes tīklu un 604 metri kanalizācijas tīklu. Izbūvēti arī ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumi privātmājām, līdz ar to visiem namu īpašniekiem ir dota iespēja pieslēgties jaunizbūvētiem centralizētiem tīkliem un saņemt kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Būvdarbi ir pabeigti arī Pļavu ielas rajonā, proti - Salmu, Bernātu, Doņu, Zaķu un Vaļņu ielās, tāpat arī Ķieģeļu, Kaļķu, Kungu ielās un Zāļu ielā, posmā no Ganību ielas līdz Kuršu laukumam. Šobrīd SIA “Grobiņas SPMK” vēl veic pēdējos labiekārtošanas darbus un gatavo objektus pieņemšanai ekspluatācijā.

Sarmīte Jēkabsone

atbildīgā par publicitāti Projektā,

63423417

 

 Liepajasudens

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 4. kārta’’. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1,9 miljoni, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 88,9 % jeb 1,7 miljoni eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzekļi ir 11,1%, kas ir 0,2 miljons eiro.

 

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJĀ, 4. KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ceturtdiena, 17 Septembris 2015 08:14

"Valmieras ūdens" sagaida 1000. ekskursantu

Trešdien, 2015. gada 16.septembrī, SIA “Valmieras ūdens” objektus apmeklēja ekskursantu grupa no Rūjienas vidusskolas – 7.a klases audzēkņi skolotājas Laines Vasiļjevas pavadībā. Līdz ar viņu viesošanos tika pārsniegta 1000 ekskursantu robeža, kuri šogad apmeklējuši uzņēmuma dzeramā ūdens sagatavošanas staciju un bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pērn kopumā SIA “Valmieras ūdens” objektus apmeklēja gandrīz 700 interesentu.

Apmeklēt SIA “Valmieras ūdens” saimniecību un iegūt informāciju par norisēm ūdenssaimniecībā rūjieniešus pamudināja iegūtā balva Vidzemes Olimpiskā centra rīkotajās sacensībās skolēniem – “Ledus gladiators”. Jaunieši vislielāko interesi izrādīja par dzeramā ūdens sagatavošanu un izmantošanu ikdienā, kā arī par to, kādu profesiju pārstāvji strādā SIA “Valmieras ūdens”, saistot to ar nākotnes izglītības iespēju izvēli.

Kopumā SIA “Valmieras ūdens” objektus šogad jau apmeklējušas gandrīz 50 ekskursantu grupas no Valmieras un tuvējiem novadiem, kā arī no Siguldas, Mazsalacas, Rīgas un citām pilsētām. Tiek turpināta arī prakse, kad uzņēmuma speciālisti dodas vizītēs uz pirmsskolas izglītības iestādēm, lai ar bērniem pārrunātu dzeramā ūdens ieguvi un izmantošanu, kā arī notekūdeņu attīrīšanu, popularizējot saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.

Papildus informācija par ekskursiju iespējām SIA “Valmieras ūdens” objektos pieejama interneta vietnē www.valmierasudens.lv vai zvanot pa tālruni 26640333.

KF ES sauklis

 

 Liepajasudens

 

SIA "Liepājas ūdens" turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5. kārta". Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1,83 miljoni, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 81,9 % jeb 1,5 miljoni eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzekļi ir 18,1%, kas ir 0,33 miljons eiro.

Pagājušajā nedēļā ekspluatācijā ir pieņemti atjaunotie kanalizācijas kolektori J.Janševska ielā posmā no Alejas ielas līdz Dzintaru ielai un Klaipēdas ielā posmā no Dzintaru ielas līdz Liedaga ielai. Kanalizācijas kolektoru atjaunošanu veica būvuzņēmējs AS „Per Aarsleff”, ar ko SIA „Liepājas ūdens” šī gada 24. martā noslēdza būvdarbu līgumu „Uzlabojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās Liepājā, 5. kārta”.

Atjaunojot kolektorus, izmantoja jau labi zināmo oderēšanas jeb “zeķes” ievilkšanas metodi. Ņemot vērā, ka šie darbi notika pašā pilsētas centrā un izraisīja samērā lielu interesi iedzīvotāju vidū, īpaši bērnu, gribam vēlreiz īsi pastāstīt par šo cauruļvadu oderēšanas metodi.

Cauruļvadu oderēšana nozīmē, ka esošajā cauruļvadā tiek ievilkta mīksta ar sintētiskiem sveķiem piesūcināta filca materiāla odere, kura pēc sacietēšanas pārvēršas par cieši pieguļošu esošai caurulei jaunu cauruli, uzlabojot esošā cauruļvada stiprību un palielinot ekspluatācijas ilgumu. Katrā atsevišķā gadījumā oderējums speciāli tiek pasūtīts un izgatavots, ņemot vērā esošā cauruļvada diametru, garumu, tehnisko stāvokli un ekspluatācijas apstākļus. Oderēšanas metodei tiek izmantots princips, saskaņā, ar kuru, notiek oderes izvēršana uz esošās nodilušās caurules iekšējās virsmas ar ūdens vai gaisa spiediena palīdzību. Oderes sacietēšanu iegūst, iepildot caurulē karstu ūdeni vai tvaiku. Šī procesa laikā novērojama garaiņu izplūšana gaisā caur speciālu, šim nolūkam paredzētu cauruli.

Galvenās šīs metodes priekšrocības ir tādas, ka nav nepieciešams rakt tranšejas, ir minimāli ceļu satiksmes ierobežojumi, darbu izpilde ir daudz ātrāka un galvenais – atjaunotās caurules ekspluatācijas mūžs tiek pagarināts vismaz par 50 gadiem.

Kopumā „zeķe” J.Janševska ielas cauruļvados ir ievilkta gandrīz 340 metru garumā, bet Klaipēdas ielā apmēram 220 metru garumā. Abās ielās ir atjaunotas arī 15 kanalizācijas akas.

Visi minētie būvdarbi ir pabeigti savlaicīgi, saskaņā ar izstrādāto laika grafiku.

Sarmīte Jēkabsone

atbildīgā par publicitāti Projektā,

63423417

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJĀ, 5. KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 Liepajasudens

SIA "Liepājas ūdens" turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5. kārta". Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1,83 miljoni, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 81,9 % jeb 1,5 miljoni eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzekļi ir 18,1%, kas ir 0,33 miljons eiro.

 

21. augustā ekspluatācijā ir pieņemti vairāki objekti dažādās Liepājas ielās, no kuriem piecos tika veikta kanalizācijas kolektoru atjaunošana, izmantojot oderēšanas metodi. Būvdarbus veica būvuzņēmējs AS „Per Aarsleff”, ar ko SIA „Liepājas ūdens” šī gada 24. martā noslēdza būvdarbu līgumu „Uzlabojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās Liepājā, 5. kārta”.

Ielas, kurās veica kanalizācijas kolektora atjaunošanu, ir Ģenerāļa Baloža iela, posmā no Spīdolas līdz Nākotnes ielai, atjaunoti 501 metri ar diametru 400mm un 300mm, Spīdolas un Viršu ielā - Spīdolas ielā posmā no nama Spīdolas 6 līdz namam Spīdolas 10; Viršu ielā, posmā no Spīdolas līdz Pāvilostas ielai; Pāvilostas ielā, posmā no Viršu ielas līdz namam Viršu 1, kopā atjaunoti 377 metri, Jūrmalas ielā posmā no Alejas līdz Dzintaru ielai atjaunoti 205 metri, M.Gūtmaņa ielā posmā no Aldaru līdz Raiņa ielai kopā 153 metri un Stārķu ielā posmā no Riņķu līdz Mežu ielai „zeķe” ievilkta 207 metru garumā. Visos minētajos objektos ir atjaunotas arī kanalizācijas akas.

Ekspluatācijā ir pieņemts arī objekts Kuldīgas ielā posmā no Kuldīgas ielas nama Nr.11 līdz krustojumam ar Grīzupes ielu. Šeit izbūvēja jaunu ūdensvadu un jaunus kanalizācijas pievadus dzīvojamām mājām. Būvdarbi tika veikti ar parasto tranšeju rakšanas metodi un šobrīd visiem namiem minētajā ielas posmā ir iespēja pievienot savas komunikācijas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadiem. Jaunais izbūvētais ūdensvads ir arī sacilpots, tādējādi, ja būs nepieciešamība atslēgt ūdens padevi kādā no posmiem, ūdens padeve netiks pārtraukta citu māju iedzīvotājiem. Šajā ielas posmā ir uzstādīti arī divi jauni ugunsdzēsības hidranti.

Visi minētie būvdarbi ir pabeigti savlaicīgi, saskaņā ar izstrādāto laika grafiku. Esam gandarīti gan par sadarbību ar AS „Per Aarsleff”, gan par mūsu speciālistu veikumu. Vēlreiz ir pierādījusies kanalizācijas oderēšanas metodes priekšrocība un varam apgalvot, ka šis ir labākais risinājums kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas darbiem pilsētā - būvdarbi tika veikti īsā laikā un praktiski bez satiksmes ierobežojumiem.

Sarmīte Jēkabsone

atbildīgā par publicitāti Projektā,

63423417

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJĀ, 5. KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

KF ES sauklis

 

Šī gada  13.augustā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „LEVEN” (Uzņēmējs) tika parakstīts līgums būvdarbu izpildei„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos, Daugavpilī, Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros”

   Šī līguma ietvaros Uzņēmējam 60 kalendāra dienu laikā jāveic būvniecības darbi ap 0,2 km jaunu ielas ūdensapgādes tīklu un ap 0,8 km kanalizācijas tīklu ierīkošanai trīs Daugavpils pilsētas  rajonos. Būvdarbi tiks izpildīti pēc jau gatava būvprojekta (projektētājs - SIA “ C projekti”). Līguma summa bez PVN ir 134 364,45 EUR.

  Saskaņā ar būvprojektu, jauni ūdensvada tīkli tiks izbūvēti Ruģeļos (Nometņu ielā)  un Grīvā (Komunāla un Druvu ielās). Savukārt,  kanalizācijas tīklu paplašināšana un pieslēgšana pie esošajiem kanalizācijas tīkliem paredzēta Jaunbūves mikrorajonā (pa Ventspils, Arodu un Kļavu ielām) un Grīvas mikrorajonā (pa Druvu un Komunāla ielām). Šī līguma izpildes gaitā 44 namīpašumiem būs nodrošināta pievienojuma vietu izveide pieslēgšanai pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

      Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ar kopējo vērtību 20,8 milj. EUR bez PVN (no kuriem 14,7 milj. EUR ir ES Kohēzijas fonda līdzekļi) tiek realizēts 2011.-2015.gadu periodā ar mērķi uzlabot ūdens un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti Daugavpils pilsētā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un nodrošināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību lielākam pilsētnieku skaitam, galvenokārt, privātā sektora iedzīvotājiem. Šim mērķim Daugavpilī tiks izbūvēti un rekonstruēti ap 90 km ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (ieskaitot 20 sūkņu stacijas un paplašinātas infrastruktūras nepieciešama aprīkojuma  ierīkošanu). Projekts jāpabeidz līdz 2015.gada 30.decembrim. Uz doto brīdi ievērojamais būvniecības līgumu skaits  jau  izpildīts, vēl 2 līgumu ietvaros Uzņēmēji arī veic noslēdzošus darbus objektos (esošās spiedienkanalizācijas pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcijai un ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei J.Forštadtē,  kā arī Fabrikas un Cēsu ielās). Aktuālā informācija par projekta gaitu ir atrodama SIA „Daugavpils ūdens” mājas lapā –www.daugavpils.udens.lv

kf es udens 740

 

projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līdzfinansē Eiropas  Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „DAUGAVPILS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

KF logo                             Liepajasudens                                  ES logo

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Šovasar, Projekta 4. kārtas ietvaros, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un atjaunošanas plānotie darbi aktīvi tiek veikti vairākās pilsētas ielās vienlaicīgi.

Uzņēmējs SIA „Grobiņas SPMK” veic būvdarbus četros objektos, izbūvējot jaunus un dažviet pārbūvējot esošus ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadus, pārsvarā privātmāju rajonos, kur līdz šim centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi nebija pieejami. Būvdarbi šobrīd notiek Skuju ielas rajonā, bet Ābeļu un Užavas ielā komunikācijas jau ir izbūvētas, notiek darbu pārbaudes. Vēl turpinās būvdarbi Ķieģeļu un Vaļņu ielās, Zāļu ielā posmā no Apšu līdz Bāriņu ielai. Zāļu ielas posmā, kur būvniecība pabeigta, ir uzsākti bruģakmens seguma atjaunošanas darbi. Šajās ielās visiem namu īpašniekiem pēc ielu tīklu izbūves, būs iespēja pievienot savu namu komunikācijas jaunizbūvētajiem centralizētiem ielu tīkliem un saņemt kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Savukārt būvuzņēmējs AS „UPB” turpina būvdarbu līguma izpildi, kura apjomā paredzēti ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu, kā arī lietus kanalizācijas izbūve un pārbūve Salmu ielā posmā no Ganību līdz Pļavu ielai, Pļavu ielā posmā no Salmu ielas līdz Sudraba Edžus ielai un Sudraba Edžus ielā posmā no Pļavu līdz Bernātu ielai. Šobrīd Salmu ielā ir pabeigti ūdensapgādes cauruļvada, kanalizācijas un lietus notekūdeņu kolektora pārbūves darbi. Vēl ir jāveic izbūvēto komunikāciju pārbaudes, tai skaitā kanalizācijas cauruļvadu TV video inspekcija un ūdensvada hidrauliskās pārbaudes. Tiek plānots, ka augusta sākumā šajā posmā varēs uzsākt ceļu seguma atjaunošanas darbus.

Visus iepriekš minētos darbus plānots pabeigt jau šī gada rudenī.

Sarmīte Jēkabsone

atbildīgā par publicitāti Projektā,

63423417

 

 

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJĀ, 4. KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ekspluatācijā nodots projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” pirmais posms Melluži – Valteri rajonā. Šī Jūrmalai nozīmīgā notikuma svinīgā ceremonija notiks 29. jūlijā plkst.15.00 Jūrmalā, Piekrastes un Oļu ielu krustojumā (Valteros).

Svinīgajā brīdī piedalīsies ne tikai VARAM, Jūrmalas pilsētas domes, SIA “Jūrmalas ūdens” un būvfirmas “Re&Re” pārstāvji, bet arī šī rajona iedzīvotāji, kuriem gaidāms arī kāds patīkama pārsteiguma mirklis.

SIA “Jūrmalas ūdens” valdes priekšsēdētājs Vladimirs Antonovs: “Jāpasaka liels paldies pilsētas domei, ministrijai par atbalstu šī projekta īstenošanā. Liels paldies par kvalitatīvo darbu arī būvdarbu veicējiem – SIA “Re&Re”, taču lielākais paldies ir pašiem jūrmalniekiem par viņu pacietību un izpratni, paciešot neērtības būvdarbu laikā. Projekta galvenais mērķis ir jūrmalnieki, kuri ir pelnījuši saņemt kvalitatīvu, Eiropas standartiem atbilstošu pakalpojumu. Līdz ar projekta realizāciju tiek sakopta Jūrmala, un nodrošināta tīra apkārtējā vide, Lielupe un Baltijas jūra.”                  

Posmā Melluži – Valteri izbūvēts ūdensvads 15493 m garumā (t.sk. 328 ēku pieslēgumi ar kopējo garumu 2186 m); pašteces kanalizācija – 13840 metri (t.sk. 369 ēku pieslēgumi ar kopējo garumu 2351 m); kanalizācijas spiedvadi – 3078 metri, kā arī divas kanalizācijas sūkņu stacijas. Kopējās darbu izmaksas ir aptuveni 6,4 miljoni euro.

Kopumā projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” paveiktais:

rekonstruētas ūdens sagatavošanas ietaises Kauguros, Dzintaros, Jaundubultos un Ķemeros;

izbūvēts:

ūdensvads – 62569 m (t.sk. 1519 ēku pieslēgumi ar kopējo garumu 9617 m);

pašteces kanalizācija – 39792 m (t.sk. 1191 ēku pieslēgumi ar kopējo garumu 7311 m);

kanalizācijas spiedvadi – 5607 m;

6 kanalizācijas sūkņu stacijas.

Kopējās projekta izmaksas – 27,4 miljoni euro, no kuriem 17,2 (95% no attiecināmajām izmaksām) sedz ES Kohēzijas fonds, 5,4 - Jūrmalas pilsēta, bet 4,9 - SIA “Jūrmalas ūdens”.

 

 Jurmala KFlogo

ES logo  Liepajasudens  KF logo

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

SIA „Liepājas ūdens” šī gada 16. jūlijā noslēdza būvdarbu līgumu ar būvuzņēmēju AS „Per Aarsleff” par kopējo summu EUR 327 477,61. Uzņēmējs AS „Per Aarsleff” tika atzīts par uzvarētāju SIA ‘Liepājas ūdens” organizētajā būvdarbu iepirkumā „Kanalizācijas cauruļvadu atjaunošana Liepājā, 5. kārta”.

Šis ir jau otrais noslēgtais būvdarbu līgums projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5. kārta” ietvaros.

Būvdarbu līgums paredz kanalizācijas cauruļvadu ar diametru no 350mm līdz 500mm atjaunošanu izmantojot oderēšanas metodi apmēram 1km garumā. Būvdarbi notiks Rudbāržu ielā, Dārza ielā posmā no Rudbāržu ielas līdz Ālandes ielai, Mazā ielā posmā no mājas Mazā ielā 5A līdz Cenkones ielai, Cenkones ielā no Mazās ielas līdz Kandavas ielai un Kandavas ielā.

Visus būvdarbus saskaņā ar noslēgto līgumu plānots uzsākt augustā un pabeigt līdz gada beigām.

Sarmīte Jēkabsone

atbildīgā par publicitāti Projektā

6342341763423417

__________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJĀ, 5. KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Udeka KF

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, V kārta”, kas tika uzsākts šī gada maija vidū, rit pilnā sparā. Pašlaik tā ietvaros vairākos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos tiek atjaunoti ūdensvada un kanalizācijas tīkli.

Pirmie darbi projekta ietvaros tika uzsākti Inženieru ielā, kur paredzēta kanalizācijas kolektora atjaunošana, izmantojot oderēšanas metodi (neuzrokot ielu) posmā no Dzeņu ielas līdz Latgales ielai, un pielietojot ierasto atklāto rakšanas metodi posmā no Latgales līdz Brīvības ielai. Darbi daļēji tika paveikti jūnijā, bet atlikušie atsāksies jūlija beigās, augusta sākumā.

 

Bet runājot par iekšpagalmiem, pirmie būvdarbi jūnijā tika uzsākti Embūtes ielas 49, Ugāles ielas 28 un Celtnieku ielas 10 māju pagalmā, kur pašlaik vienā posmā (iebrauktuve no Embūtes ielas puses) tīkli jau izbūvēti un tiks veikta seguma atjaunošana virs tiem, kā arī turpinās tīklu izbūve nākošajos posmos.

dsc06005

Pakāpeniski darbi uzsākti arī pārējos projektā paredzētajos objektos - P.Stradiņa ielas 7A iekšpagalmā, kur pašlaik darbi paveikti jau 50 % apmērā, Lielā prospekta 68A, kā arī Celtnieku ielas 2A un Celtnieku ielas 6 iekšpagalmā. Noslēdzoties minētajiem būvdarbiem, iedzīvotāji iegūs ne vien sakārtotas apakšzemes komunikācijas, kas uzlabo pakalpojumu kvalitāti un mazina avāriju risku, bet, pateicoties pašvaldības atbalstam un finansējumam, arī atjaunotu pagalma brauktuvju un ietvju segumu, atjaunotu apgaismojumu, sakārtotu zaļo zonu un citus virszemes infrastruktūras labiekārtojumus.

 

Iedzīvotāju un pilsētas viesu ērtībām nopietnāki darbi nākošos projektā paredzētajos objektos tiks uzsākti pēc Ventspils pilsētas svētkiem – augusta sākumā, tajos tiks veikti kanalizācijas kolektoru atjaunošanas darbi, pielietojot jau minēto oderēšanas metodi, kas ļauj kanalizācijas cauruli atjaunot, neuzrokot ielu un būtiski netraucējot satiksmi. Objekti, kuros augustā notiks kanalizācijas cauruļu atjaunošana ir - Saules iela (Lielais prospekts – Pētera), Kuldīgas iela/Ganību iela (Lauku – Jūras), Ganību iela (Jūras – Lielais prospekts), Lielais prospekts (Ganību – Liepājas).

Darbus projekta ietvaros visos deviņos objektos veic SIA „Ostas celtnieks”, pārbūvējot kopā 391 m ūdensvada un 3941 m pašteces kanalizācijas tīklu, bet būvuzraudzības pakalpojumus veic SIA „LAKALME”. Darbus visos objektos plānots pabeigt līdz oktobra beigām.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2,4 milj. EUR (ar PVN)  apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 78 % no atbalstāmām izmaksām jeb 1,55 milj. EUR, pārējais – pašvaldības SIA “ŪDEKA” līdzfinansējums.

 

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, V kārta" līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA „ŪDEKA".
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Informāciju sagatavoja:
Pašvaldības SIA "ŪDEKA"
Sabiedrisko attiecību speciāliste Egita Pētersone
Tālr.: 636 61495
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

SIA „Valmieras ūdens" laboratorija apkopojusi datus par dzeramā ūdens kvalitāti, kas ņemts no lokālām ieguves vietās (akās, dziļurbumos u.c.) un kuru ikdienā izmanto Valmieras pilsētas iedzīvotāji. Akcijas ietvaros kopumā tika pārbaudīti 86 ūdens paraugi, un tikai 15 procentos gadījumu no akām iegūtais dzeramais ūdens uzskatāms par kvalitatīvu un drošu cilvēka veselībai lietošanai ikdienā.

No aprīļa mēneša SIA „Valmieras ūdens" akcijas ietvaros aicināja ikvienu Valmieras pilsētas iedzīvotāju bez maksas pārbaudīt ikdienā izmantotās akas vai dziļurbuma dzeramā ūdens kvalitāti. Paraugiem veica testēšanu pēc mikrobioloģiskajiem (koliformas baktērijas, Escherichia coli (E.coli) un ķīmiskajiem (amonija jonu saturs) rādītājiem. Vairāk nekā 82 procentos ūdens paraugu konstatēta baktēriju un piesārņojuma klātbūtne, tāpēc to iespējams droši lietot uzturā tikai pēc termiskas apstrādes jeb vārīšanas.

SIA „Valmieras ūdens" tehniskais direktors Ivars Ķiksis:

„Nekvalitatīvs dzeramais ūdens no akām saistīts ar diviem faktoriem. Akām reizi gadā būtu nepieciešams veikt profilaktiskos darbus, kas ļautu to uzturēt labā tehniskajā kārtībā, un daudzām akcijas laikā pārbaudītajām akām tas nav darīts. Akas hermetizācija un tīrība vistiešāk ietekmē dzeramā ūdens kvalitāti. Kā otrs faktors minams tas, ka minimālajam attālumam no kanalizācijas nosēdbedres līdz dzeramā ūdens ieguves akai jābūt vismaz 50 metru. Pilsētā šādu distanci ir sarežģīti nodrošināt, bet, ja abi šie objekti ir tuvāk, tad bieži vien notekūdeņi ieplūst akās un rada piesārņojumu ūdenim, jo visbiežāk arī šīs asenizācijas nosēdbedres nav hermētiski noslēgtas un bieži vien ir noplūdes. Vēl jāņem vērā, ka ūdens kvalitāte šāda veida akās var mainīties ļoti strauji, tāpēc principā vienīgā alternatīva kvalitatīva dzeramā ūdens saņemšanai pilsētā ir pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes sistēmai."

Dzeramā ūdens ieguves akas būtu vēlams reizi gadā izsūknēt un dezinficēt, kas ļautu samazināt bakterioloģisko piesārņojumu. Tad arī veic akā esošā filtra tīrīšanu vai vajadzības gadījumā – arī nomaiņu. Vēl jāpārliecinās par grodu šuvju hermetizāciju, kas nodrošina notekūdeņu un gruntsūdeņu neieplūšanu akā. Īpaša uzmanība jāpievērš arī aku nosedzošajam vākam, kas savukārt pasargā dzeramo ūdeni no nokrišņu un citu piemaisījumu iekļūšanas akā.

SIA „Valmieras ūdens" aicina Valmieras pilsētas iedzīvotājus lieki neriskēt ar savu veselību un lietot uzturā kvalitatīvu un drošu dzeramo ūdeni. Dzeramais ūdens, kas tiek piegādāts pilsētai centralizēti, tiek plānveidā testēts, ievērojot spēkā esošo likumdošanu. Šāds regulārs dzeramā ūdens monitorings ļauj iegūt informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tā atbilstību noteikumu prasībām, kā arī par iespējamām pārmaiņām dzeramā ūdens kvalitātē. Monitoringa ietvaros reizi nedēļā tiek pārbaudīts no ūdens atdzelžošanas stacijas uz pilsētu padotais dzeramais ūdens, reizi ceturksnī – dzeramais ūdens no Valmieras ūdensapgādes tīkliem, kā arī reizi gadā visi artēziskie urbumi. Ar monitoringa rezultātiem ikviens var iepazīties SIA „Valmieras ūdens" interneta vietnē www.valmierasudens.lv sadaļā „Dzeramā ūdens kvalitāte".

Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu, ik gadu Valmieras pilsētā radītas simtiem pievienošanās vietas centralizētajai sistēmai – maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijai. Turklāt no 2015.gada ievērojami samazināta maksa par pievienošanos maģistrālajiem tīkliem. Savukārt ar pievada projektēšanu un izbūvi saistītos izdevumus piedāvā kreditēt Nordea banka, lai padarītu pieejamāku mājokļa pieslēgšanu Valmieras ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem.

Papildus informāciju par pieslēgšanās iespējām centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai ikviens interesents var iegūt SIA „Valmieras ūdens" Klientu apkalpošanas daļā Rūpniecības ielā 50 (tālr: 6 4226001).