Ceturtdiena, 11 Janvāris 2018 09:22

Ekspluatācijā pieņemti divi objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

 

KF 14 2020

Pērnā gada nogalē ir pieņemti ekspluatācijā divi objekti, kas tika izbūvēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmās Liepājā”. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

Ņemot vērā ziemas kavēšanos, AS “UPB” bija iespēja strādāt līdz pat decembra beigām, maksimāli izmantojot būvniecībai labvēlīgos laika apstākļus.

Ekspluatācijā ir pieņemti centralizētās kanalizācijas sistēmas kolektori ar pievadiem Skuju, Rubeņu, Namdaru un Upmalas ielā, izbūvējot 750 metrus centralizētās kanalizācijas cauruļvadus un 108 metrus pievadus īpašumiem. Šeit esošo māju īpašniekiem tagad ir dota iespēja saņemt centralizētus kanalizācijas pakalpojumus.

Otrs ekspluatācijā nodotais objekts bija tā dēvētajā Jaunajā pasaulē, kur kopā ar jauniem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem izbūvēja arī divas jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas. Izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi 2024 metru garumā un pievadi īpašumiem 220 metru kopgarumā.

Abas ekspluatācijā nodotās notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kā jau visas, kas tiek izbūvētas šī līguma ietvaros, ir bez virsbūves, virszemē var redzēt tikai stacijas vāku. Tādējādi vide ir vizuāli pievilcīga un nevienam netraucē to darbība.

Joprojām aicinām māju īpašniekus veikt pieslēgumu izbūvi pie jaunajiem kanalizācijas tīkliem, lai pēc iespējas ātrāk uzlabotu savus sadzīves apstākļus.

Pagājušā gada beigās ir uzsākti būvdarbi kanalizācijas kolektoru un pievadu izbūvei Darbnīcu ielas rajonā, tas ir Ābeļu, Darbnīcas, Kviešu, Tāšu un Ziemeļu ielā. Arī šeit ir plānotas un tiks izbūvētas divas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kas savāktos notekūdeņus pārsūknēs uz centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem un tālāk uz notekūdens attīrīšanas iekārtām.

Sarmīte Jēkabsone,

atbildīgā par publicitāti Projektā,

29350028

 

Uzziņai:

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā

Lasīts 2059 reizes