Pirmdiena, 09 Oktobris 2017 09:46

Ekspluatācijā pieņemti trīs objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

14 20KF

 

Pagājušajā nedēļā ir pieņemti ekspluatācijā trīs objekti, kas tika izbūvēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmās Liepājā”. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

AS “UPB” intensīvi strādāja visas vasaras garumā, maksimāli izmantojot būvniecībai labvēlīgos laika apstākļus, ievērojot būvdarbu izpildes laika grafiku un kvalitatīvi paveica darbus nozīmīgos objektos.

Ekspluatācijā ir pieņemti centralizētās kanalizācijas sistēmas kolektori ar pievadiem Rojas un Vaiņodes ielās, izbūvējot 450 metrus kanalizācijas ielu tīklus, Krūmu, Kviešu un J.Asaru ielās kanalizācijas kolektoru izbūve un pārbūve veikta 595 metru garumā, bet Saldus, Nidas, Vaiņodes un Gaujas prospektā kopā izbūvēti 454 metri jauni centralizētās kanalizācijas ielu tīkli.

Būvdarbu apjomā ir veikta arī kanalizācijas pievadu izbūve 345 metru kopgarumā, kas nozīmē, ka daudziem māju īpašniekiem tagad ir dota iespēja saņemt centralizētus kanalizācijas pakalpojumus.

Esam priecīgi, par iedzīvotāju atsaucību, kuri šo iespēju ir novērtējuši. SIA “Liepājas ūdens” jau ir saņēmusi 17 iesniegumus no iedzīvotājiem ar lūgumu veikt pieslēgumu ielu kanalizācijas tīkliem un noslēgt līgumu par centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Uzņēmums mudina arī citus māju īpašniekus veikt pieslēgumu izbūvi līdz iestāsies ziemas sali, lai pēc iespējas ātrāk uzlabotu savus sadzīves apstākļus.

Būvdarbi līguma ietvaros turpinās “Jaunās pasaules” rajonā, kur kopā ar jauniem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem tiek izbūvētās arī divas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas. Saskaņā ar darbu izpildes grafiku, arī šo objektu šogad ir plānots nodot ekspluatācijā.

Liepajasudens.jpg

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā

 

 

Sarmīte Jēkabsone,

atbildīgā par publicitāti Projektā,

29350028

 

 

Lasīts 2334 reizes