Otrdiena, 19 Septembris 2017 08:45

Noslēgušies ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Ventspilī - 2 posmos

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

 31. augustā noslēdzās kanalizācijas un ūdensvadu izbūves darbi divos būvobjektos:

  • Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielas posmā no Durbes ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 4/6 un
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielas posmā no Vidusceļa līdz nekustamajam īpašumam Zaķu ielā 21.

Būvobjekti ir izbūvēti projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/005 ietvaros, kur tika veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve, kā arī brauktuvju seguma izbūve/atjaunošana virs izbūvētiem tīkliem. Šajos divos posmos kopā izbūvēti/pārbūvēti 0,38 km kanalizācijas tīklu un 0,26 km ūdensvada tīklu.

Šie bija divi pēdējie ielu posmi 2017.gada darbu programmā, iepriekš kanalizācijas un ūdensvadu tīkli jau izbūvēti Mazā priežu ielā un Uzvaras ielā.

Būvdarbi Tērvetes ielas posmā tika realizēti vienlaikus ar Ventspils brīvostas pārvaldes realizēto projektu “Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām”, kur šī projekta darbu zonā darbi vēl turpināsies arī septembra pirmajā pusē.

Veiksmīgi noritot būvniecības procesam, kuru veica pieredzējušais būvnieks SIA “OSTAS CELTNIEKS” un uzraudzību nodrošināja SIA “LAKAME” būvuzraugi, būvdarbi Zaķu un Tērvetes ielās ir veikti atbilstoši noslēgto līgumu prasībām, un šobrīd ir uzsākta būvniecības izpilddokumentācijas sagatavošana, kas jāpabeidz, lai līgumā noteiktajos termiņos objekti tiktu pieņemti ekspluatācijā.

Vienlaicīgi informējam, ka arī nākamajā gadā turpināsies ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas ielai, kur tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana, kā arī izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” plāno šogad veikt iepirkuma procedūru, lai nākamgad bez aizkavēšanās varētu turpināt projekta realizāciju un pēdējā objekta būvniecību.

Būvdarbi šajā ielas posmā tiks realizēti vienlaikus ar Ventspils pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” realizēto ES līdzfinansēto projektu “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī”, kas ietver Robežu ielas pārbūvi garākā posmā – no I. Mičurina ielas līdz Packules upes tiltam. Tā kā šis posms ir kompleksas ielas izbūves objekts, tad “Komunālā pārvalde” projekta ietvaros darbus uzsākusi jau šogad, un, plānojot turpmāko būvdarbu gaitu, jāievēro šīs specifiskās prasības.

Projekta rezultātā par 130 iedzīvotājiem tiks palielināts to iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieslēgumi, un par 80 iedzīvotājiem to iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu pieslēgumi. Pēc projekta VI kārtas realizēšanas ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība būs nodrošināta līdz 98,5% no pilsētas iedzīvotāju skaita.Kopējās projekta izmaksas sastāda 870 330 EUR, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 335 472 EUR, pārējās projekta izmaksas sedz pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

NAC 2020

Lasīts 2185 reizes Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 21 Decembris 2017 17:33