Ceturtdiena, 08 Jūnijs 2017 08:46

Uzsākti būvdarbi ūdenssaimniecības projektā Liepājā

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

 Liepajasudens

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā

 

Martā SIA “Liepājas ūdens” un būvuzņēmējs AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”. Šobrīd no Liepājas pilsētas būvvaldes ir saņemtas atļaujas būvdarbu uzsākšanai sekojošos objektos: kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Rojas un Vaiņodes ielās; Saldus, Nidas, Vaiņodes ielā un Gaujas prospektā, kā arī Krūmu, Kviešu un J.Asara ielā.

22. maijā ir uzsākti darbi Rojas ielā, posmā no ēkas Rojas 2 līdz Vaiņodes ielai, kur tiks izbūvēts jauns kanalizācijas kolektors. Pēc tam darbi turpināsies pa Vaiņodes ielu, no Rojas ielas līdz Daugavas ielai

Gaujas prospektā, posmā no M.Ķempes ielas līdz ēkai Gaujas ielā 4c, jauna kanalizācijas kolektora izbūves laikā slēgta satiksme, taču būvnieki - SIA “Būvmehanizācija”, nodrošinās iedzīvotājiem drošu piekļuvi saviem īpašumiem.

Ir uzsākti arī būvdarbi Krūmu ielā, kuru laikā veiks esošā kanalizācijas kolektora pārbūvi, savukārt Kviešu un J.Asaru ielā plānota jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve.

Visi minētie darbi, lai gan to veikšana reizēm liepājniekiem sagādās dažas neērtības, pēc to pabeigšanas noteikti uzlabos saņemto pakalpojumu kvalitāti. Jauni vai pārbūvēti kanalizācijas kolektori minēto ielu posmos ļaus namu apsaimniekotājiem vai to īpašniekiem veikt kanalizācijas tīklu pieslēgumus pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem katram namam atsevišķi. Tādējādi būs iespējas likvidēt izsmeļamās bedres, tiks pārtraukta gruntsūdeņu piesārņošana, likvidētas smakas un vide, kurā dzīvojat, kļūs daudz patīkamāka.

Kopumā Projekta apjomā ir paredzēts izbūvēt 8,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos, kur līdz šim nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi, un 7 jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas.

Sarmīte Jēkabsone

atbildīgā par publicitāti Projektā

 

KF 14 2020 1

Lasīts 2844 reizes Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 08 Jūnijs 2017 09:08