Otrdiena, 28 Marts 2017 08:21

Liepājas ūdens noslēdz būvdarbu līgumu

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizācijai, noslēgts būvdarbu līgums “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

SIA “Liepājas ūdens” šī gada 27. martā ar būvuzņēmēju AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu par kopējo summu EUR 1 198 516,99 bez PVN. Uzņēmējs AS “UPB” tika atzīts par uzvarētāju SIA ‘Liepājas ūdens” organizētajā būvdarbu iepirkumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”.

Projekta apjomā ir paredzēts izbūvēt 8,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos, kur līdz šim nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi. Tāpat tiks izbūvētas 7 jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, lai savāktos notekūdeņus varētu pārsūknēt un tālāk novadīt uz Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtām to attīrīšanai.

Sākot šos līgumdarbus, SIA “Liepājas ūdens” turpina realizēt jau iepriekš uzsākto – palielināt centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un to iedzīvotāju skaitu, kuri izmanto normatīviem aktiem atbilstošus kanalizācijas pakalpojumus Liepājas pilsētā.

 KF 14 2020

Sarmīte Jēkabsone

atbildīgā par publicitāti Projektā

Lasīts 3355 reizes