Otrdiena, 21 Marts 2017 12:38

Ventspils šodien uzsāk jaunu ūdenssaimniecības projektu

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Šodien, 21.martā, Ventspils Livonijas ordeņa pilī tika parakstīts Civiltiesiskais līgums starp pašvaldības SIA „ŪDEKA” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), kā arī būvniecības un būvuzraudzības līgumi par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/005 (Projekta VI kārta) īstenošanu.      

Svinīgajā pasākumā piedalījās CFLA vadība, Ventspils pilsētas domes pārstāvji, pašvaldības SIA „ŪDEKA” vadība un darbinieki, kā arī atklāto būvniecības un būvuzraudzības iepirkumu konkursu uzvarētāju pārstāvji.

Projekta VI kārta tiks realizēta 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Projekta VI kārtas ietvaros plānota kanalizācijas tīklu paplašināšana 2,16 km un ūdensapgādes tīklu pārbūve un paplašināšana 1,6 km ielas tīklu kopgarumā 5 posmos Ventspils pilsētas ielās un to daļās, kas nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību līdz 98,5% no pilsētas iedzīvotāju skaita.

Projekta VI kārtas programmā iekļauti 5 objekti:

  1. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas ielai, un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (2017-2018.gads);
  2. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Mazās Priežu ielas posmā no Krustkalna ielas līdz nekustamajiem īpašumiem Ganību ielā 136 un Ganību ielā 138 (2017.gads);
  3. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielas posmā no Vidusceļa līdz nekustamajam īpašumam Zaķu ielā 21 (2017.gads);
  4. Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielas posmā no Durbes ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 4/6 (2017.gads);
  5. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Uzvaras ielas posmā no Muitas ielas līdz nekustamajam īpašumam Uzvaras ielā 5 (2017.gads).

Atklātā iepirkumu konkursa rezultātā tiesības veikt būvdarbus četros ielu posmos, kuri jāpabeidz jau šogad, ieguva SIA „Ostas celtnieks”, bet tiesības veikt būvuzraudzības pakalpojumus šajos objektos piešķirtas SIA „LAKALME”. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem pirmie būvdarbi sāksies jau pavasarī un tie jāpabeidz jau šogad. Par precīziem būvdarbu uzsākšanas un izpildes laikiem iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti.

Pēc būvprojekta izstrādes pabeigšanas tiks veikti arī pārējie iepirkumi - par būvdarbiem un būvuzraudzību Robežu ielas posmā, kurā būvniecību plānots pabeigt 2018.gadā.

Jau esam informējuši, ka atšķirībā no iepriekš realizētajām ūdenssaimniecības attīstības projekta kārtām, šoreiz par ES finansējumu tiek atbalstīta vienīgi kanalizācijas tīklu paplašināšana, taču netiek atbalstīta ūdensvada tīklu paplašināšana. Tādēļ, nemainot Ventspils praksi, ielu būvniecību veikt pilnā apmērā, sakārtojot pilnībā gan apakšzemes komunikācijas, gan labiekārtojot virszemes infrastruktūru, pašvaldības SIA “ŪDEKA” ūdensvada tīklu paplašināšanu projektā iekļautajos būvniecības objektos veiks par saviem līdzekļiem. Darbi atsevišķos ielu posmos, tai skaitā arī, Robežu ielā tiks īstenoti kopā ar PI “Komunālā pārvalde” īstenotu ES projektu.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 870 330 EUR, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 335 472 EUR, pašvaldības SIA “ŪDEKA” līdzfinansējums attiecināmām izmaksām – 172 891 EUR, neattiecināmām izmaksām – 210 918 EUR, PVN segšanai 151 049 EUR.

Projekta īstenošanas laiks noteikts 60 mēneši no Civiltiesiskā līguma parakstīšanas, jeb no 2017.gada 21.marta līdz 2021.gada 21.martam.

KF 14 2020

Lasīts 2979 reizes