Trešdiena, 01 Marts 2017 13:26

Liepāja paraksta līgumu par ūdenssaimniecības projekta īstenošanas uzsākšanu

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

 

 

14-20KF

 

 

Liepāja, 2017. gada 28. februāris

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā

Preses relīze: Parakstīts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta” īstenošanu

2017. gada 27. februārī starp SIA “Liepājas ūdens” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstīts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta” īstenošanu.

Projekta apjomā ir paredzēts izbūvēt 8,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos, kur līdz šim nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi. Tāpat tiks izbūvētas 7 jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, lai savāktos notekūdeņus varētu pārsūknēt un tālāk novadīt uz Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtām to attīrīšanai.

Ar šo projektu SIA “Liepājas ūdens” turpinās iepriekšējā plānošanas periodā iesākto – tiks palielināta centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamība un to iedzīvotāju skaits, kuri izmanto normatīviem aktiem atbilstošus kanalizācijas pakalpojumus Liepājas pilsētā.

Šobrīd notiek izsludinātajā būvdarbu iepirkumā iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procedūra. Plānots, ka iestājoties būvniecībai piemērotiem laika apstākļiem, varētu uzsākt darbus. Būvdarbus pabeigs līdz 2018. gada beigām.

Sandra Dejus

Attīstības daļas vadītāja

Lasīts 5435 reizes