Pirmdiena, 17 Septembris 2018 08:08

Kopš 2017. gada 1. jūlija ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384, https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu ). Šie noteikumi attiecas uz visiem tiem, kuru nekustamajam īpašumam pilsētu un ciematu teritorijā nav pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai un kas tāpēc notekūdeņu attīrīšanai vai savākšanai izmanto lokālās attīrīšanas iekārtas (jauda mazāka par 5m3 notekūdeņu diennaktī), septiķus vai krājtvertnes (turpmāk visas kopā sauktas par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām). Ja izmantotā lokālā attīrīšanas iekārta, septiķis vai krājtvertne pašlaik neatbilst minēto MK noteikumu prasībām, tie dod laiku sakārtošanai līdz 2021.gada 31. decembrim. 

Lai sekmētu iedzīvotāju izpratni par šiem jautājumiem, VARAM ir izveidojusi inforgrafikas, kuras aicina iedzīvotājus noskaidrot, kur nonāk kanalizācijas ūdeņi no viņu īpašumiem. 

download VARAM

Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” ekspluatācijā ir pieņemti divi objekti, izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli un viena kanalizācijas sūkņu stacija

Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” izbūvēts kanalizācijas kolektors un jauna sūkņu stacija 14.novembra bulvārī

Ekspluatācijā pieņemts objekts - pabeigti kanalizācijas kolektoru būvdarbi Saraiķu, Talsu, Ploču ielā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

LŪKA šogad piedalījās sarunu festivālā "Lampa"

Ekspluatācijā pieņemts objekts - pabeigti būvdarbi Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

Ikgadējā Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference – pieredzes apmaiņa darbības efektivizācijai

Video rullīšu konkursa "Katrs piliens ir vērtība" uzvarētāji ir noskaidroti

Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

Sanistal Ūdens un Apkures dienas 2018 ir klāt!

Izsludinām video rullīšu konkursu- "Katrs piliens ir vērtība"

Uzsākti ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi Robežu ielā, Ventspilī

Mums ir jauns asociētais biedrs- Radess Ltd

Noslēgti gandrīz 200 pievienojumu līgumi par centralizēto pakalpojumu saņemšanu

Ekspluatācijā pieņemti divi objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

Ekspluatācijā pieņemti trīs objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta

Noslēgušies ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Ventspilī - 2 posmos

Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā"

Vēl vienā ielā Ventspilī ir jaunas komunikācijas

Laba LŪKA 2017 aizceļo pie Daugavpils ūdens