“Ū vitamīns” noslēdz Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto kampaņu

Šī gada oktobrī un novembrī iniciatīvas “Ū vitamīns” pārstāvji un atbalstītāji apceļoja vairākas Latvijas pašvaldības, lai kliedētu mītus un stereotipus…

Ūdens tehnoloģiju projekts paredz nozares darbaspēka kvalifikācijas pilnveidi

Lai sekmētu kvalificētā darbaspēka pieejamību nākotnē Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA) uzsākusi sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU)…

“Ū vitamīns” uzņem apgriezienus

Iniciatīvas “Ū vitamīns” pārstāvji un atbalstītāji 17.oktobrī Liepājā uzsāka semināru/izglītojošo nodarbību ciklu par ūdens nozīmību cilvēka dzīvē un krāna ūdens…

Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” Kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbi šogad pabeigti

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas…

Noslēdzies svarīgs posms ūdenssaimniecības attīstībā Ventspilī

Līdz ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu noslēgšanos Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai un svinīgu rekonstruētās ielas…

VARAM uzsāk kampaņu- Kur nonāk Tavi kanalizācijas notekūdeņi?

Kopš 2017. gada 1. jūlija ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto…

Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” ekspluatācijā ir pieņemti divi objekti, izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli un viena kanalizācijas sūkņu stacija

Ekspluatācijā pieņemti divi objekti - izbūvēti kanalizācijas tīkli Siļķu, Tīklu un Lapu ielā, kā arī tīkli un jauna sūkņu stacija…

Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” izbūvēts kanalizācijas kolektors un jauna sūkņu stacija 14.novembra bulvārī

  Ekspluatācijā ir pieņemts objekts “Kanalizācijas kolektora ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās un sūkņu stacijas būvniecība Liepājā, 14.novembra bulvārī”.…